Procedury wypożyczenia sprzętu

Procedury wypożyczenia sprzętu

1. Rezerwacja sprzętu. W związku z tym, że nasza wypożyczalnia posiada program rezerwacji sprzętu zapraszamy wszystkich klientów do dokonywania wcześniejszej rezerwacji, co bardzo ułatwia pracę w okresach zwiększonego popytu na narty/snowboard (np. ferie zimowe).
Każda rezerwacja zawiera następujące czynności:
– ustalenie terminu wypożyczenia i sprawdzenie dostępności sprzętu,
– przymiarkę i dopasowanie konkretnego sprzętu,
– okazanie dokumentu ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy) oraz podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego, serii i nr dokumentu,  które są zabezpieczone w bazie danych firmy i wykorzystywane przy kolejnych wypożyczeniach,
– wpłatę zaliczki w wys. 50 zł za każdy komplet. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usługi w terminie krótszym niż 7 dni.
– podpisanie dokumentu rezerwacyjnego, na który klient powołuje się w momencie odbioru sprzętu.

2. Wypożyczenie sprzętu i płatność. 
– w przypadku wypożyczenia zarezerwowanego wcześniej sprzętu, klient odbiera ustawiony sprzęt (siłę wypięcia), podpisuje umowę wypożyczenia i dopłaca pozostałą kwotę za wypożyczenie,
– w przypadku wypożyczenia sprzętu „od ręki” sprawdzamy dostępność sprzętu w wybranym terminie, następnie przymierzamy sprzęt, ustawiamy go, w przypadku nowego klienta – wpisujemy do bazy danych imię i nazwisko, nr tel komórkowego oraz serię i nr dokumentu ze zdjęciem. Klient podpisuje umowę i płaci za wypożyczenie z góry.

3. Zwrot sprzętu. Odbywa się w dniu określonym w umowie do godz. 12:00. Dopłaty za przedłużenie wypożyczenia pobieramy według cennika wypożyczalni a za ewentualne zniszczenie sprzętu potrącamy koszty wykonania usługi serwisowej. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia  wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem.

 

Uwagi: W przypadku kolejnego wypożyczenia w sezonie procedura rezerwacji skraca się do sprawdzenia dostępności tego samego sprzętu w wybranym terminie bez konieczności kolejnej przymiarki.